Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nepeněžní versus peněžní forma plnění z FKSP

Prvotním principem FKSP je poskytování „benefitů“ v nepeněžní formě. Některé, vzhledem k jejich povaze, nelze poskytnout nepeněžním plněním. Výjimkou z nepeněžitého plnění jsou: – peněžitý příspěvek na stravování, – sociální výpomoci, sociální zápůjčky, – dary. Nepeněžní forma znamená, že zaměstnanci v žádném případě nemohou být předány peněžní prostředky. Pokud jde ale např. o poukaz, vstupenky, lze se na ně také dívat jako nepeněžní plnění. Zde se […]

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 16 Co 76/2022-242 vydaný dne 31. srpna 2022 – neplatnost výpovědí pedagoga.

„V rámci monitoringu zajímavých a důležitých judikátů českých soudů – kromě jiného i v oblasti pracovního práva – využitelných anebo směrodatných zejména pro ředitele škol a školských zařízení upozorňuji na čerstvý rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 16 Co 76/2022-242 vydaný dne 31. srpna 2022 a doručený účastníkům v nedávné době, v němž rozhodl jako soud odvolací ve věci […]