Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Ukrajinský asistent pedagoga v souvislosti s výkazem P1c-01

Charakteristika:

Ukrajinský asistent pedagoga je zejména podporou cizinců při výuce a pomocí při organizaci výuky. Může být v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře s výjimkou MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí. Je financován dle § 161 odst. 7 ŠZ ze SR (kromě PO a ES) na období 1. 9. – 31. 12.2022. Pracovní poměr je u něj sjednán na dobu určitou do 31.12. 2022. Finanční prostředky dostávají jen školy, které si o něho požádali v rámci mimořádného šetření v 9/2022 (zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prezentace-k-instruktazim-pam-2022).

Vykázání v P1c-01:

V oddíle IVa.  –  vykazuje se ZF (zdrojem financování) 11 a kód profese 4 (asistenti pedagoga s výjimkou asistentů pedagoga pod kódem 0).

V oddíle IVb. A IVc. – se NEVYKAZUJÍ!

Pozn. Vychází se z metodického pokynu pro vyplňování P1c-01 (https://www.msmt.cz/file/58367/), kde je definováno, že pro oddíl IVb. (potažmo IVc.) se vykazují PPČ pouze pro vybrané profese a profese 4 tam NENÍ!