Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Stručně o přespočetných hodinách v souvislosti s výkazem P1c-01

Výkaz P1c-01 podáváme ke stavu 30. 9. (2022), na základě něj nám ministerstvo stanovuje finanční prostředky na platy pouze pedagogických pracovníků na následující kalendářní rok (2023). Nesprávné vyplnění může mít pro nás negativní dopad. Mohou nastat dva případy:

Mohou nastat dva případy:

– Na někoho „zapomeneme“ – nedostaneme na něj finance (na jeho PPČ) na celý kalendářní rok.

– Budeme neoprávněně požadovat finance na PPČ, která není financována na základě daného výkazu nebo ji zdrojově ministerstvo nekryje – může být posuzováno jako neoprávněné čerpání finančních prostředků.

Druhý případ může lehce nastat i u vykazování přespočetných hodin, které nejsou podpořeny financemi na základě daného výkazu.

Co vykazujeme a co ne u PŘESPOČETNÝCH HODIN?

– Hodiny PPČ v rámci RVP (povinné a povinně volitelné) – ANO. Zapisují se kladným číslem do oddílu IVc. Jsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ nad rámec RVP (nepovinné předměty) – NE. Nezapisují se do oddílu IVc. Nejsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ pedagogické intervence – NE. Nezapisují se do oddílu IVc. Nejsou součástí PHškoly.

– Hodiny PPČ podpůrných opatření 2. – 5. stupně – NE. Nezapisují se. Nejsou součástí PHškoly.

Ještě jednou upozorňuji, že ve výše uvedených příkladech jsou myšleny PPČ jako přespočetné hodiny. Pokud by šlo o „doúvazkové hodiny“ (v příkladě 2 – 4), situace je rozebrána v jiném příspěvku. Nicméně vždy se nezapočítávají do PHškoly a nemohou mít dopad na překročení PHmax.