Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co vše obsahuje PHškoly a co NE

PHškoly je skutečná vyučovací povinnost stanovená ve vaší škole. Jde, zjednodušeně řečeno, o počet hodin v rozvrhu, případně o součet všech přímých pedagogických činnosti pedagogů. Jde však o hodiny v rámci RVP, tedy povinné a povinně volitelné předměty.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že do PHškoly nezahrujeme:

–          nepovinné předměty,

–          pedagogickou intervenci.

Pokud bychom myšlenku posunuly dále, nepovinné předměty, ani pedagogická intervence nám nemůže ohrozit PHmax (maximální vyučovací povinnost stanovená ministerstvem na jednu třídu, oddělení a na jeden týden).