Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně vykazovat/nevykazovat nepovinné předměty ve výkaze P1c-01

Za nepovinné předměty považujeme ty, které jsou nad rámec RVP. Na začátek je ještě třeba upozornit, že hodiny nepovinných předmětů (dále jen „NP“) se nezapočítávají do PHškoly a tudíž nemohou „ohrozit“ PHmax. Zároveň je si třeba uvědomit, že prostřednictvím výkazu P1c-01 nezíská škola žádné finanční prostředky na takové hodiny! Příklady viz dále.

Proto musíme stanovené hodiny nepovinných předmětů de facto vykázat tak, abychom prostřednictvím P1c-01 nenárokovali na ně finanční prostředky.

Nepovinný předmět může pedagog konat jak v rámci základního úvazku, tak jako přespočetnou hodinu. Rozeberme si následující příklady:

– Jde o pravidelné přespočetné hodiny (př. pro ZŠ: 23., 24., 25., 26….hodina):

V oddíle IV.c (určen obecně pro přespočetné hodiny) se tyto hodiny neobjeví, pokud jde o NP.

– Jde o hodiny do úvazku (př. pro ZŠ: …..21., 22. hodina):

V oddíle IV.a je úvazek včetně NP.

V oddíleI V.b jsou PPČ včetně NP.

V oddíle IV.c jsou NP zapsány záporným číslem (teoreticky se tak vyrovná „nesrovnalost z oddílu IV.b“).