Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak správně vykazovat/nevykazovat pedagogickou intervenci ve výkaze P1c-01

Víme, že finanční prostředky na pedagogickou intervenci (dále jen „PI“) nezískáváme prostřednictvím výkazu P1c-01, ale jsou nám poskytnuty tzv. navýšením nenárokové složky platu. Proto musíme stanovené hodiny PI de facto vykázat tak, abychom prostřednictvím P1c-01 nenárokovali na ně finanční prostředky. Rozeberme si následující příklady:

Příklady:

– Jde o jednu hodinu PI nad rámec týdenního rozsahu v případě uplatnění § 2 odst. 6 NV č. 75/2005 Sb., která se zahrnuje do plného pracovního úvazku (př. pro ZŠ: 23. hodina je PI, učiteli se v rámci úplného úvazku mění počet PPČ na 23): 

– V oddíle IV.a je úvazek 1.; V oddíle IV.b je 22 PPČ, 23. hodina (PI) se zde neobjeví

– Jde o další hodiny PI (př. pro ZŠ: 24., 25., 26….hodina):

– V oddíle IV.c (určen obecně pro přespočetné hodiny) se tyto hodiny neobjeví, pokud jde o PI.

– Jde o hodiny do úvazku (př. pro ZŠ: …..21., 22. hodina):

– V oddíle IV.a je úvazek včetně PI.

– V oddíle I V.b jsou PPČ včetně PI.

– V oddíle IV.c jsou PI zapsány záporným číslem (teoreticky se tak vyrovná „nesrovnalost z oddílu IV.b“).