Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Je stanovena výše, do které je možné přispívat z FKSP na stravování?

S účinností od 1. 1. 2021 bylo novelizováno ust. § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, dle kterého lze z fondu přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku, a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. V praxi jsou z výše uvedeného 3 možnosti: 

V praxi jsou z výše uvedeného 3 možnosti:

1)      Stravování ve vlastním zařízení (vlastní školní jídelna) – zde si strávník hradí sám pouze suroviny. Hodnota jeho úhrady může být ponížena o příspěvek z FKSP. Ten není nijak ohraničen.

2)      Stravování v cizím stravovacím zařízení (i poskytování tzv. stravenek) – zde si strávník hradí zbytek ceny po odečtení nákladů hrazených z provozních prostředků (max. 55 % z ceny). Opět může být hodnota placená strávníkem ponížena o příspěvek z FKSP. Ten není nijak ohraničen.

3)      Peněžitý příspěvek na stravování – maximální výše příspěvku může být 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (aktuálně pro rok 2022 je to 82,60 Kč). Zde se do nákladů FKSP může promítnout max. 45 % tohoto příspěvku. Zbytek je uznatelnou položkou pro provozní náklad. Daná situace se de facto zaměstnance nedotkne, pouze se možným příspěvkem z FKSP poníží provozní náklad školy.