Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Financování pedagogické intervence u pedagogických pracovníků se sníženou vyučovací povinností

Dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění (dále jen „NV 75/2005 Sb.“) (3. 2. 2022).

V předchozím příspěvku jsme si objasnili obecně princip odměňování pedagogů za pedagogickou intervenci (dále jen „PI“). Nyní si proveďme rozbor NV 75/2005 Sb. v souvislosti s odměňováním pedagogického pracovníka, který má dle výše uvedeného sníženou vyučovací povinnost z principu své funkce (např. výchovný poradce, zástupce ředitele, ředitel).

Stále vycházejme z ust. § 2 odst. 6 NV 75/2005 Sb., který zní: „týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“

Důsledky odměňování 1 přespočetné hodiny jako pedagogické intervence:

1) Výchovný poradce

ZŠ do 800 žáků, odpočet 4 hodiny, tzn. 18 hodin přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“), stanovíme 19. hodinu PI.

• Dle výše uvedeného paragrafu bude daná hodina PI ta, která výchovnému poradci zvyšuje PPČ z původních 18 hodin na 19Pracovník za ni dostane odměnu nebo osobní ohodnocení.

2) Ředitel

Úplná ZŠ s 24 a více třídami, dle přílohy nařízení vlády PPČ 5 hodin, stanovena 6. hodina PI.

• Dle výše uvedeného paragrafu bude daná hodina PI ta, která řediteli zvyšuje PPČ z původních 5 hodin na 6. Za to by měl ředitel být ohodnocen stejně jako každý jiný pedagog, tedy osobním ohodnocením nebo odměnou. POZOR! Musíme si ale uvědomit, že řediteli stanovuje dané složky platu zřizovatel a NIKDY si je nemůže stanovit sám!