Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Financování pedagogické intervence u pedagogických pracovníků se sníženou vyučovací povinností

Dle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění (dále jen „NV 75/2005 Sb.“) (3. 2. 2022). V předchozím příspěvku jsme si objasnili obecně princip odměňování pedagogů za pedagogickou intervenci (dále jen „PI“). Nyní si proveďme rozbor NV 75/2005 Sb. v souvislosti […]