Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OP JAK – nové šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

Na stránkách operačního programu Jan Ámos Komenský byl publikován návrh harmonogramu výzev. Již nyní se můžete seznámit s tím, co přinese do regionálního školství.

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět připravuje:
–          Bezplatné informační webináře k výzvě (předpoklad v 4-5/2022)
–          Zpracování projektové žádosti (cca od 5/2022)
–          Administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz