Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Studium „koordinace ICT“ – již nyní se můžete přihlásit

Pro pedagogy se zájmem o ICT a jejich aplikování do výuky máme připraven cca 2letý studijní program v projektu OKAPII. 

Studijní program je určen pro pedagogické pracovníky ze škol se sídlem v MSK a je zdarma.
Registrovat se můžete již nyní na https://www.kvic.cz/kurz/1030792150

Na základě Vaší registrace budeme požadovat tyto doklady (sken):
– diplom (Mgr., Ing. apod.) + pedagogické vzdělání;
– pracovní smlouva s vysílající školou;
– certifikáty z ICT kurzů, webinářů, konferencí za posledních 10 let;
– popř. čestné prohlášení, že ve škole poskytujete kolegům podporu při využívání ICT ve výuce, prosím konkretizujte.

Přihlášky a zařazení do kurzu budeme vyřizovat v pořadí, jak budou doručeny.

Program proběhne kombinovanou formou:
– 110 h praktické výuky a stáží ve školách v MSK (FM, OVA, OPA, NJ), zpravidla 1 odpoledne v týdnu.
– 150 h online setkání a e-learningových lekcí.