Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OP JAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­– spolupráce ZŠ a SŠ; ­– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; […]

OP JAK – nové šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

Na stránkách operačního programu Jan Ámos Komenský byl publikován návrh harmonogramu výzev. Již nyní se můžete seznámit s tím, co přinese do regionálního školství. O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; […]