Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) vztahující se k dvěma zúčtovacím obdobím

Připomeňme si obecně, že  DVPP lze hradit z ONIV nebo provozních prostředků. Pokud však půjde o DVPP, které se bude vztahovat k více zúčtovacím obdobím, musíme si dát pozor při úhradě DVPP z ONIV.

Vycházejme z faktu,  že dle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona jsou finanční prostředky státního rozpočtu poskytovány              na „… a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání“. Proto lze hradit z ONIV pouze skutečný výdaj, tj. tu část úhrady vztahující se k danému roku.

Příklad:

Škola bude platit fakturu za DVPP za období 09/2021 až 06/2022 v celkové hodnotě 10.000 Kč (tj. za dlouhodobě probíhající kurz DVPP, který začal v září 2021 a bude ukončen v červnu 2022).   

Výpočet: Fakturu je nutné rozdělit na část vztahující se k roku 2021 (4/10 tzn. 4.000 Kč) a část vztahující se k roku 2022 (6/10 tzn. 6.000 Kč). Část z roku 2021 lze platit z ONIV, zbývající část z provozních prostředků. Nezapomeňme, že jsme povinni časově rozlišovat náklady a výnosy za veškerou činnost v určité známé výši mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími. Proto druhou část (6/10) zaúčtujeme na náklady příštích období a uhradíme z provozních prostředků, v roce 2022 pak již pouze „rozpouštíme“ náklady příštích období do nákladů příštího roku.