Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) vztahující se k dvěma zúčtovacím obdobím

Připomeňme si obecně, že  DVPP lze hradit z ONIV nebo provozních prostředků. Pokud však půjde o DVPP, které se bude vztahovat k více zúčtovacím obdobím, musíme si dát pozor při úhradě DVPP z ONIV. Vycházejme z faktu,  že dle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona jsou finanční prostředky státního rozpočtu poskytovány              na „… […]