Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Na co se vztahuje limit příspěvku z FKSP na stravování?

Podle § 7 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb lze z FKSP přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. 

Poslední část, týkající se 45% omezení, „přibyla“ od 1. 1. 2021. Pojem „tohoto příspěvku“ nás vede k zamyšlení, na co se „nové“ omezení vztahuje.

V souladu i s výkladem MŠMT na danou oblast lze konstatovat:

Limit 45 % se počítá z celkové výše skutečně poskytnutého příspěvku a váže se pouze k peněžitému příspěvku na stravování (tzv. stravenkový paušál), nikoliv na ostatní (původní) formy – tj. závodní stravování a stravenky, u nichž není vyhláškou o FKSP stanovena žádná maximální hranice.