Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Je dárkový poukaz věcným darem z FKSP a jak je zdaněn?

Podle § 14 vyhlášky č.  114/2002 Sb. lze zaměstnancům poskytnout věcné nebo peněžní dary, nejčastěji k pracovním, životním výročím nebo při přiznání starobního důchodu.

Pokud jako dar zaměstnanec obdrží poukaz na odběr zboží nebo služeb s vyznačenou hodnotou, pak  je obecně plnění  považováno za nepeněžní. Předpokládá se, že poukaz není směnitelný za peněžní prostředky a ani za jiné než sjednané plnění. V případě poskytnuté poukázky jako daru zaměstnanci podle § 14 vyhlášky č.  114/2002 Sb. nemusí být na darovací poukázce uveden účel využití, zaměstnanec může využít všech služeb, které organizace nabízí.

Nepeněžní dary z FKSP jsou od daně z příjmů osvobozeny, a to až do úhrnné výše 2.000 Kč ročně u každého zaměstnance.        Z toho vyplývá, že veškeré peněžní dary a nepeněžní dary nad úhrnnou částku 2.000 Kč ročně u jednotlivce jsou zdanitelným příjmem.

Příklad:

Za rok 2021 zaměstnanec dostane v souladu s  § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.  následující poukázky:

K životnímu výročí 50 let v hodnotě 3.000 Kč

K pracovnímu výročí 20 let v hodnotě 2.000 Kč

Hodnoty se za kalendářní rok sčítají (3.000 + 2.000 = 5.000 Kč). Nad 2.000Kč je nepeněžitý dar zdanitelným příjmem, proto se              u zaměstnance zdaní 3.000 Kč.