Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Pracovněprávní vztahy v souvislosti s pedagogickou intervencí

Jistě si nyní kladete otázku, zda v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen NV) nedojde ke změně v pracovněprávních vztazích (např. v pracovní smlouvě) u pedagoga vykonávajícího pedagogickou intervenci.

Víme, že s účinností od 1. února 2021 se v NV doplňuje §  2 odst. 6, který zní: „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření.

Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“  Dle výše uvedeného dochází pouze ke změně poměru přímé pedagogické činnosti (dále jen PPČ) a prací související s přímou pedagogickou činností (tzv. nepřímá pedagogická činnost – NPČ). V pracovní smlouvě se tudíž nic nemění.

Příklad změny poměru PPČ a NPČ

Pedagog bez pedagogické intervence 22 hodin PPČ + 18 hodin NPČ

Pedagog s pedagogickou intervencí 23 hodin PPČ + 17 hodin NPČ