Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Změny ve financování pedagogické intervence od 1. 2. 2021

Co nového přináší změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.,  v oblasti poskytování pedagogické intervence ?

Změnou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (pedagogická intervence jako podpůrné opatření 1. stupně) a nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen NV) dochází ke změnám v oblasti poskytování pedagogické intervence (dále jen PI). 

S účinností od 1. února 2021 se v NV doplňuje §  2 odst. 6, který zní: „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze     k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“

Důsledky této úpravy a návaznost na vykazování v P1c-01 rozebíráme dále v příloze článku.