Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nákup vitamínových prostředků z FKSP

Z prostředků FKSP lze v souladu s § 4  odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů zaměstnancům přispívat na vitamínové prostředky. 

Musíme však brát v úvahu i zdanění plnění poskytovaných z prostředků FKSP, jež upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zde dle §6 odst. 9 písm. d) jsou nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci z FKSP na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení osvobozena od daně (tj. daně z příjmů fyzických osob).

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme:

Nákup vitamínů (nikoli doplňků stravy s vitamíny) zajistit u zdravotnického zařízení (lékárny) na základě stanoviska lékaře pracovně lékařské péče, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění.