Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 1

V posledních dnech se vyskytují opakované dotazy ze strany  vedení  různých mateřských škol průřezově z celého Moravskoslezského kraje v tom smyslu, že jsou jim formou dopisu doručovány rozsáhlé a zdánlivě velmi profesionální písemné výzvy od rakouské společnosti PicRights Austria GmbH, psané bezchybnou češtinou.

V nich se uvádí, že v zastoupení jiného rakouského subjektu společnost požaduje po mateřských školách uhrazení vysokých poplatků (jedná se jednorázově o částky kolem 800,- Euro i více) za údajné neoprávněné použití licenčních práv k různým postavičkám, figurkám,  grafickým vyobrazením, které dotyčné školské subjekty užívají ve svých webových prezentacích a na webových stránkách.

Dotaz  ze strany vedení škol dále zní, jak se mají zachovat a současně vyslovují  své podezření z pokusu o podvodné jednání a vylákání finančních prostředků ze strany uvedené firmy.

Naše doporučení: Nijak na tyto výzvy nereagovat a nic nehradit.

Postup této rakouské společnosti vykazuje totiž určité znaky nestandardnosti spočívající mj. v tom, že nepřikládají v originále speciální písemnou plnou moc k zastupování svého klienta a nepřipojují ani přesnou právní konstrukci, jakým způsobem měla být tato licenční práva porušena, včetně popisu skutkového. Tento  jejich přípis nenese ani náležitosti kvalifikované předžalobní výzvy, posuzováno ovšem podle českého práva. V této souvislosti jsme požádali spolupracujícího kolegu, advokáta ve Vídni, aby v příslušném rakouském obchodním rejstříku vedeném u Landesgericht Wien (Zemského soudu ve Vídni),  případně přímým dotazem u rakouské justice, věrohodně prověřil, zda tato společnost existuje a v pozitivním případě, zda je oprávněna k podobným úkonům. O výsledku tohoto šetření  budeme  touto cestou informovat.