Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 2

Začátkem prosince jsme na tomto místě upozorňovali na praktiky rakouské společnosti  PickRights Austria GmbH. O výsledku našeho dalšího šetření přinášíme informaci v následujícím příspěvku.

Před časem jsme na tomto místě upozorňovali na praktiky rakouské společnosti  PickRights Austria GmbH, která v údajném zastoupení jiné rakouské nebo německé společnosti, což z jejich přípisů není zcela zřejmé, konkrétně  StockFood GmbH, požaduje po některých školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji nemalou finanční úhradu v rozmezí 800 až 1100 Euro za údajné porušení licenčních práv jejího klienta. 

Jak bylo avizováno, proběhla konzultace se spolupracujícím právníkem, advokátem sídlem ve Vídni a také Pasově, který dotazem u rejstříkových soudů ve Vídni i jinde v Rakousku zjistil, že uvedená společnost skutečně existuje. I tento fakt znamená však pro posouzení jejích domnělých vznášených požadavků velmi málo.

Dotčeným ředitelům se doporučuje, aby na takové písemné výzvy zmíněné rakouské společnosti vůbec nereagovali, jestliže nepředloží originální, řádně podepsanou a  tzv. apostilou opatřenou (tzn. oficiálním potvrzením o pravosti listiny vydávané příslušným ministerstvem zahraničních věcí nebo ministerstvem spravedlnosti dané země, tedy Rakouska nebo SRN ve smyslu mezinárodněprávních předpisů) plnou moc opravňující k zastupování. Kromě těchto formalit by musela být  předložena přesná právní konstrukce s popisem skutkového děje, co a jak měl příslušný školský subjekt porušit.

Pokud by se tyto písemné výzvy měly ve vágní a neurčité podobě, jako tomu zatím je, opakovat, pak je i v rakouském právu upravena skutková podstata trestného činu útisku případně i vydírání a v krajním případě by se popisované jednání mohlo předložit rakouským úřadům činným v trestním řízení, aby tuto činnost uvedené rakouské společnosti prověřily a vyvodily z něj i případné důsledky. Připomínám, že jak v ČR, tak Rakousku i Německu existuje i trestní odpovědnost právnických osob, a to na podkladě speciálního zákona, obdobně jako tomu je v ČR.

Při řešení individuálních případů tohoto druhu, jsem ředitelům k dispozici.