Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 1

V posledních dnech se vyskytují opakované dotazy ze strany  vedení  různých mateřských škol průřezově z celého Moravskoslezského kraje v tom smyslu, že jsou jim formou dopisu doručovány rozsáhlé a zdánlivě velmi profesionální písemné výzvy od rakouské společnosti PicRights Austria GmbH, psané bezchybnou češtinou. V nich se uvádí, že v zastoupení jiného rakouského subjektu společnost požaduje po mateřských školách uhrazení vysokých poplatků (jedná se jednorázově o částky […]