Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co znamená nepeněžní forma plnění z FKSP

Plnění z fondu jsou zaměstnancům zpravidla poskytována nepeněžní formou (výjimkou jsou sociální výpomoci, sociální zápůjčky, dary).

Obecně nepeněžní forma znamená, že zaměstnanec nemůže v žádném případě dostat peníze. Za nepeněžní plnění lze však považovat nejen vitamíny, knihy, vstupenky apod., ale i poukázky na pořízení zboží či služeb poskytovaných v souladu s vyhláškou   č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška FKSP). Poukázky zároveň nesmí být volně směnitelné za jiné peněžní prostředky, ani za ně nakoupeno něco jiného než je sjednáno.

Pokud budou poukázky pořízeny v souladu s § 9 vyhlášky FKSP pro nejrůznější využití zaměstnanců v rámci sportovních aktivit, masáží, vzdělávání apod. v předem stanovené hodnotě na zaměstnance, musí být na poukázce také uveden účel využití v souladu s vyhláškou FKSP.