Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co znamená nepeněžní forma plnění z FKSP

Plnění z fondu jsou zaměstnancům zpravidla poskytována nepeněžní formou (výjimkou jsou sociální výpomoci, sociální zápůjčky, dary). Obecně nepeněžní forma znamená, že zaměstnanec nemůže v žádném případě dostat peníze. Za nepeněžní plnění lze však považovat nejen vitamíny, knihy, vstupenky apod., ale i poukázky na pořízení zboží či služeb poskytovaných v souladu s vyhláškou   č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění […]