Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Školní družiny a PHmax

Jak počítat PHmax u školní družiny, tím se zabývá náš příspěvek.

Hodnota PHmax  je odvislá od organizační struktury školní družiny (ŠD), tj. od počtu oddělení ŠD. Aby  ŠD dosáhla plné hodnoty PHmax, musí však splňovat  podmínku minimálního počtu žáků. Podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, musí mít družina v průměru na jedno oddělení nejméně 20 účastníků, kteří jsou současně žáky prvního stupně základní školy. Zároveň musí být tito žáci přihlášeni k pravidelné denní docházce.

Pokud není splněna výše uvedená podmínka, PHmax se krátí v poměru: skutečný počet žáků 1. stupně/ (počet oddělení x 20)

Příklad

(pro 4 oddělení ŠD a 74 žáků 1. stupně)

1. PHmax pro 4 oddělení splňující podmínku                          97,5

2. Min. počet žáků pro 4 oddělení                                            80

3. Krácený koeficient pro ŠD s 74 žáky 1. st.                           74 / (4 x 20) =  0,925

4. PHmax pro ŠD s 74 žáky 1. st.                                              97,5 x 0,925 =  90,1875

Pozn. Nejde o oddělení tvořené pouze žáky dle §16 odst. 9 školského zákona..