Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co nám říká současný normativ nepedagogických pracovníků?

Normativ nepedagogických pracovníků (NP) u MŠ, ZŠ a SŠ je součtem normativů:

  1. na ředitelství (v závislosti na počtu tříd)                                                                                               
  2. na samostatné pracoviště (odloučené pracoviště)                                                                                   
  3. na třídu v MŠ, ZŠ, SŠ (v závislosti na oboru vzdělání a průměrné naplněnosti)

Normativ NP vychází z určité charakteristiky školy (počtu tříd, počtu žáků, počtu odloučených pracovišť) a představuje limit počtu nepedagogických zaměstnanců. Na základě něj jsou pak škole přidělovány finanční prostředky.

Důležité je, že pokud škola zaměstnává méně NP než je stanovený normativ NP, peníze nevrací. Není zde tedy přímá závislost mezi skutečným počtem zaměstnaných NP a přidělenými finančními prostředky (na rozdíl od normativu pedagogických zaměstnanců).