Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Školní družiny a PHmax

Jak počítat PHmax u školní družiny, tím se zabývá náš příspěvek. Hodnota PHmax  je odvislá od organizační struktury školní družiny (ŠD), tj. od počtu oddělení ŠD. Aby  ŠD dosáhla plné hodnoty PHmax, musí však splňovat  podmínku minimálního počtu žáků. Podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, musí mít družina v průměru na […]