Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

FKSP a Fokus Pass

Může škola/školské zařízení v souladu s platnou vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnout zaměstnancům různé poukázky (např. Fokus Pass) jako plnění z FKSP? A za jakých podmínek?

Poukázky Fokus Pass lze zaměstnancům dle vyhlášky poskytnout, ale musí být dodržena níže uvedená pravidla.

Musí to být poukázky s vyznačenou hodnotou a zároveň nesmí být volně směnitelné za jiné peněžní prostředky, ani za ně nakoupeno něco jiného než je sjednáno.

V případě poskytnutí poukázky zaměstnanci jako dar dle § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., který si za něj odebere službu nebo zboží, pak účel využití na darovací poukázce nemusí být uveden.

Jestliže budou poukázky pořízeny v souladu s § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. (tj. na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport pro nejrůznější využití zaměstnanců) v předem stanovené hodnotě na jednoho zaměstnance, pak pokud nebude na poukázce uveden účel využití, nelze prokázat, jaké konkrétní služby zaměstnanec za poukázku pořídil a zda je čerpání v souladu s vyhláškou. V tomto případě musí být účel využití na poukázce uveden.