Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Reakce na dotazy ředitelů k elektronickým neschopenkám

Reaguji souhrnně na četné dotazy z řad ředitelů škol a školských zařízení k tzv. elektronickým neschopenkám, tedy novému instrumentu, který vejde v účinnost od 1.ledna 2020 a eminentně zajímá mj. kromě lékařů, zejména zaměstnavatele.

V této souvislosti je nutno předeslat, že se nikterak nemění povinnost zaměstnanců  plynoucí z ustanovení § 206 odst. 1 zákoníku práce v platném znění, který ukládá zaměstnanci  uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Toto ustanovení se týká všech překážek v práci na straně zaměstnance, tedy i překážky v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Tedy v tomto směru se o žádnou novinku nejedná. Na straně druhé však je jednou věcí dát o překážce v práci zaměstnavateli včas vědět (předem nebo ex post), věcí druhou pak je existenci překážky v práci doložit a prokázat. A zde přicházíme a dotýkáme se aktuální legislativní změny, kdy v souvislosti s nemocenským již zaměstnavatel žádné podklady od zaměstnance neobdrží. Informace nezbytné pro výplatu náhrady mzdy si zajistí elektronicky dle zvolené varianty zasílaných notifikací nebo prostřednictvím služby Data zaměstnavatelům o DPN. To však neznamená, že zaměstnanec nemá již vůči zaměstnavateli žádné povinnosti. Stále se totiž jedná o překážku v práci. Nově se v ustanovení § 64 odst. 1 písm. o) zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném od 1. ledna 2020 uvádí, že: „pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, o době jejího trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa pobytu nebo doby a rozsahu vycházek.

V podrobnostech odkazuji na ePortál ČSZZ. Samostatnou právní otázkou, zda nerespektování takto vymezené povinnosti je či není porušením pracovní kázně. Z důvodu rozsahu této problematiky se k tomu vyjádřím samostatně. V danou chvíli se jedná zejména o nutnost informovat o této aktuální změně, která vstoupí v právní život v ČR pro veškeré zaměstnavatele od 1. ledna 2020.

JUDr. Alexander Meese, Ph.D.