Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Změny v interních předpisech v souvislosti s elektronickými neschopenkami

Ještě poznámka k důsledkům zavedení tzv. elektronických neschopenek s účinností od 1. ledna 2020. V této souvislosti si řada zaměstnavatelů klade otázku, zda se něco změnilo na povinnosti zaměstnance oznamovat překážku v práci v důsledku pracovní neschopnosti. Do 31.12. 2019 zaměstnanec předkládal podklad (rozhodnutí) o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Nově zaměstnavatele „pouze“ informuje. Je tedy vhodné předem v interních předpisech nastavit pravidla, tj. v jakých lhůtách, komu a jakým způsobem se informace sdělují. Informace jsou pro zaměstnavatele nadále důležité, zejména z důvodu dalšího plánování směn, zástupu atd. apod. V dané souvislosti se ovšem naskýtá otázka, zda lze nesplnění této povinnosti zaměstnancem pokládat za porušení pracovní kázně? Přestože zaměstnanec o vzniklé překážce včas anebo dokonce vůbec zaměstnavatele neinformuje, zaměstnavatel mu musí pracovní volno poskytnout. Překážka objektivně existuje a rozhodně se nemůže jednat o neomluvenou absenci a není to ani důvodem pro krácení náhrady mzdy (o porušení léčebného režimu zde nejde). Nicméně v souladu s nově upraveným ustanovením § 129 zákona o nemocenském pojištění ve znění právě od 1. ledna 2020 se zaměstnanec dopustí přestupku tím, že neinformuje zaměstnavatele (dosud bylo nepředá zaměstnavateli) o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a době jejího trvání nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo o změně místa pobytu v období prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. Za tento přestupek může příslušná OSSZ uložit pokutu až do 20 000,- Kč. Nakolik bude toto ustanovení v praxi využíváno, ukáže jen čas. Nicméně, bezpochyby je na místě o něm včas vedoucí pracovníky ve školství informovat.

JUDr. Alexander Meese, Ph.D.