Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Co přinesou nové elektronické neschopenky od 1. 1. 2020

Nemění se povinnost zaměstnance  plynoucí z ustanovení § 206 odst. 1 zákoníku práce v platném znění, tzn. uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

Mění se způsob, jak existenci překážky v práci doložit a prokázat. V souvislosti s nemocenskou již zaměstnavatel žádné podklady od zaměstnance neobdrží. Informace nezbytné pro výplatu náhrady mzdy si zajistí elektronicky podle zvolené varianty zasílaných notifikací nebo prostřednictvím služby Data zaměstnavatelům o DPN.

Zaměstnanec má stále vůči zaměstnavateli povinnost podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. o) zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném od 1. ledna 2020: „Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí, o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, o době jejího trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa pobytu nebo doby a rozsahu vycházek“.

V podrobnostech odkazuji na ePortál ČSZZ. Samostatnou právní otázkou je, zda nerespektování takto vymezené povinnosti je či není porušením pracovní kázně. Z důvodu rozsahu této problematiky se k tomu vyjádřím samostatně. V danou chvíli se jedná zejména o nutnost informovat o této aktuální změně, která vstoupí v právní život v ČR pro veškeré zaměstnavatele od 1. ledna 2020.