Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Mohu odmítnout přijmout neočkované dítě do mateřské školy?

Právník a konzultant pro metodiku a řízení škol a školských zařízení JUDr. Alexander Meese, Ph.D. odpovídá na jeden z nejčastějších dotazů k (ne)přijímání neočkovaných dětí do MŠ.

Rodiče žádají o udělení výjimky z očkování. Dítě nebylo očkováno z důvodů přesvědčení, víry či svědomí. Rodiče chtějí využít pro podporu své žádosti rozsudky soudů včetně ústavního.

Odpověď je poměrně prostá. Jakkoliv jsou rozsudky soudů, dokonce i soudu Ústavního hodné respektu, řeší sice problematiku očkování, ale z jiného pohledu. Je potřeba si položit otázku, co sledoval zákonodárce uložením povinnosti a prokazováním této skutečnosti, tj. aby dítě bylo očkováno, a tou je zejména ochrana jiných dětí v kolektivu mateřských škol před infekčními nákazami, které očkování dle poznatků lékařské vědy blokuje a zamezuje jejich přenosu a šíření i na osoby dospělé samozřejmě. Z toho plyne, že aniž bych zpochybňoval víru, otázky svědomí nebo přesvědčení těchto rodičů v této věci, což je plně jejich svobodnou záležitost, ale pak jejich dítě nemůže být přijato a vzděláváno v předškolním zařízení, protože nesplňuje zákonné podmínky, které se ve správním řízení prokazují, jsou conditio sine qua non (podmínka, z níž nelze připustit výjimku).