Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Prevence rizikového chování dětíí na 1. stupni ZŠ“

Akci pro rodiče pořádala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace.

Rodiče byli seznámeni s činností OSPOD. Následovala přednáška věnovaná práci s dítětem a rodinou se zaměřením na patologické jevy mládeže (internet, drogy – marihuana). Podrobněji byly diskutovány sociální sítě a z nich zejména Facebook. V závěru klubu byla představena práce v komunitním centru.

Akce se zúčastnilo 14 rodičů.