Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Prevence rizikového chování dětíí na 1. stupni ZŠ“

Akci pro rodiče pořádala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Rodiče byli seznámeni s činností OSPOD. Následovala přednáška věnovaná práci s dítětem a rodinou se zaměřením na patologické jevy mládeže (internet, drogy – marihuana). Podrobněji byly diskutovány sociální sítě a z nich zejména Facebook. V závěru klubu byla představena práce v komunitním centru. […]

Klub pro rodiče „Jak se s dítětem učit?“

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Koordinátorka inkluze seznámila rodiče žáků (1. st. PO) s cíli klubu, zdůraznila nezbytnost intenzivní spolupráce škola-rodina při vzdělávacím procesu a věnovala se důvodům školní neúspěšnosti vč. rizika předčasného odchodu žáků z počátečního vzdělávání. V programu byla dále představena činnost a aktivity neziskové společnosti Jekhetane. Třídní […]