Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Klub pro rodiče „Jak se s dítětem učit?“

Akci pro rodiče pořádala Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Koordinátorka inkluze seznámila rodiče žáků (1. st. PO) s cíli klubu, zdůraznila nezbytnost intenzivní spolupráce škola-rodina při vzdělávacím procesu a věnovala se důvodům školní neúspěšnosti vč. rizika předčasného odchodu žáků z počátečního vzdělávání. V programu byla dále představena činnost a aktivity neziskové společnosti Jekhetane. Třídní učitelka předala rodičům složky se studijními výsledky jejich dítěte vč. doporučené možnosti doučování a kroužků. Klub byl zakončen diskusí k tématu.

Akce se zúčastnilo 15 rodičů.