Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Efektivní rozvoj organizace

Aktuality z projektu

Posilujeme duševní zdraví

Poslední mobilitu doprovázelo stejně jako tu úplně první dlouhé období plné změn, které byly způsobeny rušením plánovaných kurzů ze strany pořádajících organizací. Námi původně plánovaný

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

Efektivní rozvoj organizace (ERO)

Registrační číslo

2020-1-CZ01-KA104-077667

Realizace projektu

9/2020 – 8/2022

Cílem projektu „Efektivní rozvoj organizace“ je navýšení odborné kapacity pracovníků, a to podporou jejich profesního rozvoje. Konkrétně absolvováním vzdělávacích kurzů se záměrem:

  • zvýšit jejich úroveň komunikovat v cizím jazyce,
  • získat přehled o úspěšných vzdělávacích systémech a zároveň s tím o současných trendech ve vzdělávání (integrované kurikulum, globální kompetence, řízení kvality vzdělávání, metody, formy, hodnocení za využití digitálních nástrojů),
  • podpořit well-being organizace za účelem prevence syndromu vyhoření.  

 

Celkem plánujeme zrealizovat 6 vzdělávacích mobilit:

  • Active English (2x)
  • eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools
  • Lessons from Finland – School visits and educational benchmarking
  • Integrated curriculum – Teaching global skills
  • Stress Management

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

hlavní koordinátorka projektu

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Podle zadaných kritérií nebyl nalezen žádný kurz.