Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Efektivní rozvoj organizace

Aktuality z projektu

Na Madeiře jsme se věnovali eAssessmentu

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních

4. mobilita – opět angličtina v Dublinu

Další čtyři pracovníci si vyjeli zdokonalovat své jazykové schopnosti do Dublinu. Mobilita probíhala opět v Centre of English Studies v Dublinu ve spolupráci se španělskou

Žádné další články k zobrazení

Název projektu

Efektivní rozvoj organizace (ERO)

Registrační číslo

2020-1-CZ01-KA104-077667

Realizace projektu

9/2020 – 8/2022

Cílem projektu „Efektivní rozvoj organizace“ je navýšení odborné kapacity pracovníků, a to podporou jejich profesního rozvoje. Konkrétně absolvováním vzdělávacích kurzů se záměrem:

  • zvýšit jejich úroveň komunikovat v cizím jazyce,
  • získat přehled o úspěšných vzdělávacích systémech a zároveň s tím o současných trendech ve vzdělávání (integrované kurikulum, globální kompetence, řízení kvality vzdělávání, metody, formy, hodnocení za využití digitálních nástrojů),
  • podpořit well-being organizace za účelem prevence syndromu vyhoření.  

 

Celkem plánujeme zrealizovat 6 vzdělávacích mobilit:

  • Active English (2x)
  • eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools
  • Lessons from Finland – School visits and educational benchmarking
  • Integrated curriculum – Teaching global skills
  • Stress Management

Realizační tým

Mgr. Marie Apriasová

hlavní koordinátorka projektu

marie.apriasova@kvic.cz

+420 595 538 071

+420 777 136 413

Podle zadaných kritérií nebyl nalezen žádný kurz.