Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

OP JAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

O čem je tento program, jaké šablony může škola realizovat: ­
– personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga); ­
– osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­
– extrakurikulární a rozvojové aktivity (lze očekávat kluby, doučování, spolupráce s rodiči); ­
– spolupráce ZŠ a SŠ; ­
– vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­
– individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­
– stáže pedagogických pracovníků.

Více informací můžete nalézt na https://opjak.cz

KVIC pro Vás opět nabízí administraci projektu.
Službu budeme nabízet i pro nové školy, můžete nás oslovit předem na blanka.kozakovazavináčkvic.cz