Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

CESTA

Vyberte si jednu 8 h aktivitu a dvě 4 h aktivity, jejich čísla pošlete mailem na KVIC Nový Jičín do konce února 2018.

Děkujeme všem zapojeným školám a jejich pedagogům za velký zájem o připravované aktivity a těšíme se na společnou cestu!
Prohlédněte si program setkání a přiloženou prezentaci…

Během měsíce února 2017 proběhlo celkem 9 Motivačních setkání, kterých se zúčastnilo téměř 300 účastníků z celého kraje.

Program setkání:
1. Základní informace o projektu, seznámení s projektovým týmem (KVIC, ČAMV)
2. Kolegiální podpora a interní mentoring v praxi, zkušenosti, výhody pro učitele a školu
3. Finanční přínosy pro školu, využití systému Moodle
4. Harmonogram aktivit v roce 2017
5. Portfolio učitele a jeho význam v projektu

Účastníci měli možnost klást realizátorům otázky, diskutovat s nimi i mezi sebou, zapojit se do přípravy aktivit volbou témat klíčových kompetencí, které považují za významné pro sebe nebo pro svou školu a společně sdílet svá čekávání.

Prohlédněte si prezentaci…

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude zahájen 1. ledna 2017.

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cíl projektu: Zvýšit počet pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schpni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.

Příjemce podpory: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Partner: Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, z. s.

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569