Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Zahájení projektu CESTA

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude zahájen 1. ledna 2017.

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cíl projektu: Zvýšit počet pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schpni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.

Příjemce podpory: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Partner: Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, z. s.

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569