Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Newsletter 11. 9. – 15. 11. 2023

Pravidelně rozesíláme naši aktualizovanou nabídku školám formou newsletteru, který si můžete stáhnout i z odkazů níže. Nabídku rozdělujeme dle následujících cílových skupin:

Výstup z mobility na Madeiře

Na základě naší mobility na Madeiře jsme připravili prezentaci o činnostech, které jsme absolvovali v kurzu eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools pod vedením estonských lektorů Marta Laampere a Hanse Poldoji.

Na Madeiře jsme se věnovali eAssessmentu

V březnu 2023 navštívili čtyři naši zaměstnanci portugalský ostrov Madeira, aby v rámci projektu Efektivní rozvoj organizace (Erasmus+) získali cenné zkušenosti z oblasti využití digitálních nástrojů pro eAssessment (elektronické hodnocení) ve vzdělávání. Sedmidenní kurz připravila finská společnost Euneos Oy a vedli jej zkušení estonští lektoři Mart Laanpere a Hans Põldoja. Vzdělávání se účastnili učitelé ze […]

Pedagogové sbírali inspiraci při exkurzi do Brna a Přibyslavi

„Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.“ říká Dalajláma, tak jsme v rámci projektu OKAP II vyjeli s 23 pedagogickými pracovníky ve dnech 3. – 5. května 2023 na exkurzi. Během dvou dnů jsme navštívili Laboratorní školu Labyrinth a Základní a mateřskou školu Pastviny v Brně, třetí den jsme pak strávili na Základní […]

Využití umělé inteligence při výuce na ZŠ

Náš první blogový článek zaměřujeme na téma, které je aktuálně velkou výzvou pro oblast sekundárního vzdělávání. A kdo jiný by se o vztahu umělé inteligence a vzdělávání na základních školách mohl lépe vyjádřit, než samotná umělá inteligence. Na toto téma jsme se zeptali nástroje ChatGPT-4 a zde je vygenerovaný text: V dnešní době, kdy se […]

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a pleny

S blížícím se zákonným termínem správního řízení o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol se ke mně z různých koutů Moravskoslezského kraje sbíhají písemné i ústní dotazy, s nimiž jsem konfrontován v rámci běžných konzultací i osobně na okraj běžících metodických poraden a dalších akcí pod záštitou KVICu k problému, který se může […]

Cestovní náhrady u „dohodářů“

Hned v úvodu je třeba upozornit, že cestovní náhrady se na „dohodáře“ automaticky nevztahují! Z pohledu zákoníku práce uhradit cestovní náhrady zaměstnanci, který činní pro zaměstnavatele práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (tzv. dohodáři), nepatří mezi zákonné povinnosti zaměstnavatele. Případné poskytování cestovních náhrad je na zaměstnavateli. V případě, že vznikl nárok na cestovní náhrady spojené s výkonem pracovní cesty u […]

Vzdělávání nepedagogických pracovníků – úhrada z ONIV

Připomeňme si, že výdaje poskytované z prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) a b) školského zákona na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a svazky obcí vymezuje § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jako finanční prostředky na: „platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, […]

Správní řízení, jehož zákonné termíny jsou průřezově ve školství „přede dveřmi“.

Doslova mílovými kroky se opět blíží zákonné jarní termíny správních řízení ohledně přijímání dětí, žáků  i studentů do mateřských a základních škol, na něž především míří následující stať, nevyjímaje z toho však ani školy střední. Nicméně přes rychle plynoucí čas na zde stále zbývá určitý časový prostor pro připomenutí si zásad a pravidel správního řízení, […]