Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele z ONIV

Z ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kromě jiného vyplývá, že prostředky z ONIV lze také použít na ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. 

Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (tzv. promile) podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, je nákladem vyplývajícím z pracovněprávního vztahu, proto je možné toto pojištění hradit z ONIV.