Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Příspěvek z FKSP na náklady na provoz mateřské školy (školkovné)

Dle ust. § 4a  vyhl. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“) lze zaměstnancům přispívat na náklady za použití mateřské školy podle školského zákona a zařízení poskytujícího služby péče o dítě v dětské skupině. 

Samozřejmě je to možné, pokud daný benefit máme stanoven v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Zároveň si dovolím upozornit, že jde výhradně o „školkovné“, nikoli o úhradu nákladů za stravování dítěte.

Je třeba však upozornit i na jednu výjimku u výše uvedeného benefitu týkající se oblasti hospodaření. Zde se nevztahuje § 3 odst. 4, tj. příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila. Z toho vyplývá, že zaměstnanec zaplatí za své dítě „školkovné“ a na základě předložení dokladu o zaplacení mu bude uhrazena rozpočtovaná částka.