Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Započítání doby trvání předchozího pracovního poměru v souvislosti s dary při pracovních výročích

Dle ustanovení § 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, 

je umožněno poskytovat nepeněžité nebo i peněžité dary při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele. Do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Z toho vyplývá, že závisí na zaměstnavateli (příp. i ve spolupráci s odbory), zda stanoví, že bude započítávat i dobu trvání u jiných zaměstnavatelů. Pokud jde o mateřskou, rodičovskou dovolenou a vojenskou službu, zde je limitující, zda byl zaměstnanec v danou dobu v pracovním poměru. Dále nelze do pracovních výročí zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.