Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Nové možnosti stanovení podmínek zadávacího řízení na dodávku potravin

Dle § 37a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek lze od 1. 1. 2022 u dodávky potravin stanovit jako podmínku účasti v zadávacím řízení:

a) dodání místních nebo regionálních potravin z krátkého dodavatelského řetězce,

b) dodání potravin splňujících certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nebo

c)dodání potravin produkovaných v systému ekologického zemědělství