Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Souběh zvláštních příplatků

Legislativa dotýkající se problematiky zvláštního příplatku:

– ust. § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 

– nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

Připomeňme si, že od 1. 9. 2021 novela nařízení vlády zavádí novou skupinu zvláštního příplatku pro třídní učitele v rozmezí 1 500 až 3 000 Kč (ust. § 8 odst. 3 nařízení vlády).

Dle ust. § 8 odst. 4 nařízení vlády (stejně jako před novelou) upravující souběh zvláštních příplatků zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek. Pokud zaměstnanec vykonává více prací podléhajících přiznání zvláštního příplatku, pak zaměstnavatel posoudí, který zvláštní příplatek je pro zaměstnance nejvýhodnější. Znamená to, že zaměstnavatel určí zaměstnanci zvláštní příplatek v rámci rozmezí, které je pro zaměstnance nejvýhodnější. Výjimkou jsou zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem práce ve dvou- nebo vícesměnném provozu, které se posoudí samostatně.