Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Navýšení příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021

Vláda na svém zasedání dne 16. 8. 2021 schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou došlo k vyčlenění zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. 

Spolu s vyčleněním dochází ke zvýšení příplatku za výkon prací třídního učitele. Novela nyní také stanovuje jediné širší rozpětí pro výkon všech druhů prací třídního učitele, a to ve výši 1 500 až 3 000 Kč měsíčně.

Z výše uvedeného pro ředitele vyplývá:

– dotčeným pedagogickým pracovníkům, u nichž dojde ke zvýšení zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele, vydat nový platový výměr nejpozději dne 1. září 2021,

–  závazně a transparentně stanovit kritéria pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí (nejlépe vnitřním předpisem).