Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Peněžitý příspěvek na stravování aneb stravenkový paušál

Peněžitý příspěvek na stravování představuje od 1. 1. 2021 třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování.

Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Doposud jsme znali pouze možnost přispívat zaměstnanci na závodní stravování či formou stravenky.

Na příspěvek na stravování nemají zaměstnanci automaticky nárok. Daný způsob stravování musí být stanoven v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise. Formu závodního stravování si však organizace (škola) stanovuje sama. Což ve většině případů je formou vlastního nebo cizího stravovacího zařízení, takže formu stravenkového paušálu nepoužije.

Z pohledu daňového je peněžitý příspěvek na stravování  u zaměstnance osvobozen od daně z příjmu  (a tím i od odvodů pojistného), tak jako již dřívější formy přispívání zaměstnancům na stravování.  Příspěvek je limitován do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Současně je nutné splnit podmínku, že přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.