Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách aktuálně

V nedávné minulosti jsem již na tomto místě reagoval na dotazy stran pravidel, respektive spíše možností omezení,  či přímo zákazu užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách.

Dosud se tato pravidla musela dovozovat poměrně složitě výkladem ze široké legislativy s rizikem nejednotných a rozostřených výkladů a přístupů. Novelou školského zákona, která již nabyla účinnosti,  jsou tato pravidla českými zákonodárci, kteří se zřejmě inspirovali zahraničními úpravami ve Francii, či Itálii,  postavena najisto. Odkazujeme v této souvislosti na ustanovení § 30 odst. 3, který byl do školského zákona vkomponován, který umožňuje zákaz užívání mobilních telefonů zakotvit ve školním případně vnitřním řádu.