Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

PHmax u ZŠ pro začátečníky

V článku se seznámíte s podrobným výpočtem PHmax u základní školy.

Příslušné hodnoty PHmax naleznete v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,  o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí. PHmax je obecně stanoven v podobě maximálního počtu hodin výuky (včetně nezbytného dělení) ve třídě v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě.

Postup výpočtu PHmax:

•  základem je počet tříd a žáků (uvedeno ve statistickém  výkaze)

•  nejdříve musíme oddělit žáky podle § 38 a § 41 školského zákona (dále ŠZ)

•  dále musíme určit průměrný počet žáků ve třídě pro danou charakteristiku třídy (pro obor vzdělání – např. 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, třída podle §16 odst. 9 ŠZ……)

•  k dané hodnotě průměrného počtu žáků na obor přiřadit PHmax (nalezneme v Nařízení vlády č. 123/2018 Sb.)

•  tuto hodnotu vynásobit počtem tříd

•  opakovat pro všechny relevantní řádky Nařízení vlády č 23/2018 Sb. (pro každý obor zvlášť)

•  obdobně stanovit PHmax zvlášť pro přípravné třídy podle přílohy vyhlášky 48/2005 Sb, (pokud jsou)

•  vynásobit počet žáků vzdělávaných podle §3 8 a § 41 ŠZ příslušnou hodnotou PHmax (pokud jsou)

•  provést součet všech PHmax pro celou školu

Konkrétní výpočet uveden v příloze