Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak může ovlivnit průměrný počet žáků PHmax?

Víme, že u nového financování není přímo úměrná závislost mezi počty žáků a přijímanými zdroji financí. Avšak stále nám mohou počty žáků pěkně „zamíchat karty“ při stanovování výši úvazků pedagogů, potažmo nároku na výši finančních zdrojů.

Jedná se především o případy, kdy se škola bude snažit využít maximálně počtu přímých pedagogické činnosti, který je pro ni stanoven  jako PHmax.

Uveďme si příklad:

Gymnázium 79-41-K/41

VariantaPočet žáků celkemPočet třídPrům. počet žákůPHmaxPHmax celkem
1110427,557228
2104426,052208

Z výše uvedeného je vidět, že v případě pouze 4 tříd gymnázia při průměrném počtu žáků nižším než 27 se PHmax snižuje o téměř jeden celý úvazek (20 hodin).

Závěrem si dovoluji upozornit, že PHmax je stanoven pro každý kalendářní rok. Ředitelé by měli při stanovení úvazků pro daný rok vzít v úvahu nejen aktuální situaci, ale také predikovat vývoj.